Vemb-udstillingens historie

Vemb-udstillingen blev sat i værk første gang i 1981 og har gennem årene haft en fast gruppe af udstillere, som ved frafald af forskellige årsager, løbende bliver afløst af nye kunstnere og håndværkere.
Traditionen tro afholdes udstillingen altid første weekend i marts måned og altid i Vemb Forsamlingshus.
Kunstnergruppen består af cirka 40 personer. Hvert år inviteres desuden 2-3 gæsteudstillere til at deltage.

Arbejdsgruppen

Tovholder i hele arrangementet er arbejdsgruppen, som består af et mindre antal frivillige.
Arbejdsgruppen består af en statisk lille gruppe, indtil nogle falder fra og erstattes af nye frivillige.
Man har mere eller mindre faste opgaver i gruppen, alt efter evner og muligheder. Nogle står for det administrative og nogle står for det fysiske i ophængning af malerier og korrigerer placeringen af gulv-udstillingerne.
Udover den faste arbejdsgruppe, er der oftest flere af udstillerne, som gir en hånd med ved opsætningen, hvilket er en stor hjælp.

Opsætning:  Mens malerierne ophænges og placeres af arbejdsgruppen, opstilles andre kunstarter af kunstneren selv, i samarbejde med arbejdsgruppen.

Rekruttering af nye kunstnere

Når der skal findes nye kunstnere, er det arbejdsgruppens opgave at finde et håndværk med det kunstneriske udtryk, som arbejdsgruppen vurderer, vil være et passende modspil til de andre i gruppen. Således at gruppens samlede udtryk bliver så varieret som muligt.
Kriterier:  Gruppens medlemmer skal så vidt muligt være bosiddende i lokalområdet i en vis radius fra Vemb.
Desuden sigtes i mod et vist kvalitetsniveau, samtidig med at kunstneren eller håndværkeren ikke må være professionel og ikke have eget galleri. De af medlemmerne, som i dag er professionelle, er blevet det efter de kom til. Man bliver således ikke smidt ud af gruppen, fordi man udvikler sig med tiden.
Udvælgelse af nye kunstnere foregår ved at medlemmer af arbejdsgruppen kontakter de håndværkere eller kunstnere, som man synes passer ind.
Man kan ikke ansøge om medlemskab, men er man interesseret i at være udstiller i Vemb-udstillingen, enten som fast medlem eller gæsteudstiller, er man velkommen til at sende materiale til arbejdsgruppen, som så medtager materialet i vurderingen, når der skal vælges nye medlemmer og gæsteudstillere.

Materialet kan sendes til Lise Bennedsgaard.